Làm thêm online

Giới thiệu công việc

Công việc này là gì?

Đây là công việc nhập dữ liệu ở dạng hình ảnh.

- Làm công việc này người nhập dữ liệu cần nhập lại (gõ lại) những ký tự ở dạng hình ảnh quy

tắc gõ dựa theo quy định của từng dự án làm việc .

- Khi làm việc nhân viên nhập liệu có thể làm việc trên một phần mềm hoặc một trình duyệt

được kết nối với server qua đường truyền Internet - Các trình duyệt hoặc phần mềm này sẽ

tự động tải các hình ảnh về khi đó nhân viên sẽ nhìn và gõ lại các ký tự - chữ, số được hiển

thị trên đó . Trong quá trình làm cần tuân thủ các quy tắc gõ nếu gõ sai nhiều hoặc gõ không

kịp có thể bị khóa tài khoản. Thông thường thời gian quy định để hoàn thành một mã ký tự là

20s 

Mục đích của công việc này là gì?

 Các mã hình ảnh mà chúng tôi đang cung cấp cho một số khách hàng ở Việt Nam; Bắc Mỹ;

Châu Âu và Ấn độ, những khách hàng này kinh doanh trong lĩnh vưc thương mại điện tử, SEO

web - Quảng cáo v.v.v

- Khi bạn thực hiện tạo một tài khoản Google hoặc Yahoo bạn cần xác nhận đăng ký bằng

cách nhập chuỗi mã khó nhìn thường được gọi là mã CAPTCHA hay mã xác nhận. Mã này có

tác dụng ngăn chặn việc sử dụng phần mềm tự động tạo nhiều tài khoản SPAM có hại cho

các server của các trang web  


Tại sao bạn được trả tiền khi làm công việc này ?

- Chúng tôi cần những nhân viên cộng tác làm công việc này thường xuyên với tinh thần

trách nhiệm cao. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp một số lượng lớn mã CAPTCHA cho

những khách hàng trong và ngoài nước. Họ trả tiền để mua lại những mã CAPTCHA này theo

số lượng vì vậy khi làm việc mức thu nhập của nhân viên nhập liệu dựa trên số lượng mã

captcha gõ được.

- Để nhận được tiền lương, nhân viên cần hoàn thành chỉ tiêu  dự án theo tuần hoặc tháng. 

- Chúng tôi thanh toán hàng tuần cho những tài khoản đủ chỉ tiêu thanh toán.

- Đơn vị tính thường là 1000 mã Captcha / đơn giá VNĐ; thanh toán qua tài khoản ATM,

chuyển tiền hoặc qua thẻ game, điện thoại